Co może nauczyciel?
Nauczyciel oddany swej pracy zna predyspozycje i możliwości każdego ucznia i pomaga mu najlepiej je wyzyskać. Nie można zatrzymać się na określeniu jakiegoś ucznia jako mało zdolnego.

Należy budować na fundamencie wrodzonych uzdolnień, zasobów umiejętności i talentów. Warto przyjąć postawę, że żaden człowiek nie jest we wszystkim najlepszy, dlatego każdy z uczniów jest lepszy od nas w jakiejś dziedzinie. Musimy znaleźć lepszą drogę, aby umiejętnie wyzyskać pokłady możliwości drzemiące w każdym człowieku.

Dlatego są różne techniki nauczania, i nie można powiedzieć, iż jedna określona jest najlepsza lub najkorzystniejsza w procesie nauczania. Określony sposób nauczania może trafiać do grupy uczniów, lecz niekoniecznie do wszystkich.

Pracując z zapałem można pokonać pojawiające się przeszkody. Kształtowanie umysłów młodzieży to wyzwanie ale jednocześnie coś wyjątkowego, co umożliwia kontakt z ludźmi, a nie z przedmiotami. Jest to działalność głęboko humanistyczna. Ludzie pracujący w zawodzie nauczyciela lubią dzieci i młodzież, ich towarzystwo, lubią obserwować ich dorastanie, rozwój i stopniowe stawanie się dojrzałymi ludźmi przygotowanymi do życia w społeczeństwie. Uczenie się to dawanie cząstki siebie innym, i udoskonalanie świata. Żeby pomóc dziecku maksymalnie wykorzystać potencjał tkwiących w nim zdolności, nauczyciel musi dociec, jakie są jego zainteresowania i jakie bodźce skłonią go do odpowiednich działań.

Komentarze

Popularne posty