MłodzieżNauczanie dzieci starszych i młodzieży to tzw. nauczanie systematyczne. Nie ograniczamy się już do osłuchiwania z językiem i budowania pozytywnej motywacji, młodzież sama widzi już przydatność nauki języka w dorosłym życiu zawodowym. W naszej pracy pojawiają się zatem regularne zestawy zadań dydaktycznych – sprawności i umiejętności.

Według opinii wielu nauczycieli młodzież jest najtrudniejszą grupą wiekową. Dzieje się tak z powodu intensywnych zmian fizycznych, poznawczych, emocjonalnych, społecznych oraz zmian w świadomości „ja” – kim jestem?

Trudności w pracy z dziećmi starszymi narastają w nauczaniu młodzieży. Należą do nich:

  • kłopot w poradzeniu sobie z siłą wewnętrznych impulsów, pragnień,
  • trudność w poradzeniu sobie z wymaganiami świata zewnętrznego,
  • poczucie osamotnienia, niezrozumienia,
  • konieczność podejmowania pierwszych ważnych decyzji dotyczących przyszłości,
  • konieczność odpowiedzenia na pytanie „kim jestem?”,
  • konformizm wobec grupy rówieśniczej.

Wszystko to zwiększa problemy z dyscypliną.

Komentarze

Popularne posty